ERKEKLER ŞURASI


bir uzman tarafından yönetilen bir erkek grubu olarak, ilgi duyan tüm erkeklere

-Sanılan ve hayal edilen imaj

-Arzu ve tatminsizlik

-Üstünlük ve yetersizlik

-Benimsenen ve reddedilen özkimlik

konularında, beraberce fikir üretme imkanını sunmayı amaçlamaktadır. ERKEKLER ŞURASI özellikle, hastalık, dışlanma ve soyutlanma şartları altında gelişen erkek kimlik biçimlerini,  kabul gören erkek kimlik modellerine karşın değer kazanmalarını çabalamaktadır.  ERKEKLER ŞURASI duyarlılık, karşılıklı saygı ve hürmeti içeren bir kültüre hizmet etmek istemektedir.

Kursleitung:
Kosten:
Info:
Anmeldung:
Ort:
Zeit:
Carsten Pietz  04121- 70 177 – 02
keine
Eva Zobawa 04121- 70 177 – 02
nicht erforderlich
Brückenhof Neue Straße, Neue Straße 7
Mittwoch, von 17:30 bis 19:00 Uhr