Selbsthilfegruppe für Menschen mit Alkoholabhängigkeit polnisch


Selbsthilfegruppe für Menschen mit Alkoholabhängigkeit polnisch

 

zyczna grupa samopomocy dla uzależnionych od alkoholu

 

po  kielichu

 

           życie po ostatnim kieliszku        –      das Leben nach dem letzten Glas

Kontakt:

Kosten:

Info:

Anmeldung:

Ort:

Zeit:

 

Krystian  – 01577 – 0537880

keine  / żadnych kosztów

Eva Zobawa , 04121/70177-02

Rejestracja nie jest wymagana

Brückenhof Neue Straße, Neue Straße 7

Montags, 19.30 – 21.30 Uhr

w  poniedziałki , w godz. od: 19.30 -21.30 Uhr